Privat mottagning för Psykoterapi, stödsamtal, individuellt eller i grupp

”Vad som ligger bakom oss och vad som ligger framför oss är ofta småsaker,jämfört med vad som ligger inom oss”

Vega Zetterström,

leg. psykoterapeut
gruppanalytiker
leg. sjuksköterska

Psykoterapi är en behandlingsmetod som utgår från psykologiska teorier och utförs av en specialistutbildad, legitimerad psykoterapeut. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller frekvens, tid, arvode och tidsperspektiv. Målet är att hjälpa den som lider av någon form av psykisk ohälsa, psykiska problem eller psykisk kris. Vid t.ex. ångest och nedstämdhet kan en psykoterapeutisk kontakt vara till hjälp, för att förstå bakomliggande orsaker. Vill du på ett djupare plan förstå dig själv, dina val och relationer, rekommenderas en längre tids psykoterapi, vilket kan innebära allt från ½ - flera år. Vid bl.a. stress och utmattningsdepressioner har psykoterapi visat sig ha god effekt.

Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv.

Psykdynamisk insiktsterapi har sin grund i en humanistisk snarare än en naturvetenskaplig tradition. Insiktsterapi avser att ge dig självkännedom och insikt om vilka känslor och motiv som styr dig och medvetenhet om vilka bilder av dig själv, andra och livet du leds av. Terapeuten försöker hjälpa dig till förståelse för dig själv och din inre dynamik.

Självständigt reflekterande och personlig utveckling är målet för terapin. Genom att se och lära av erfarenheter och tänka självständigt går det att göra mycket bra av sitt liv.

Individualterapi brukar vara 1-2 ggr. per vecka och är 45 min. per tillfälle.

Stödjande samtal är är 1,5 tim. per gång, 1gång i veckan.oftast 1 gång per vecka, eller glesare, allt efter behov.

Parsamtal, vänder sig till par som har fått problem i sin relation och har svårt att kommunicera med varandra. Vi träffas då 1,5 tim, 1-5 ggr.

Jag vänder mig i första hand till enskilda personer, men även till företag och organisationer som är beredda att hjälpa sin personal till en ändrad livssituation.

Mottagning:
Drottninggatan 28
Gävle


Kontakta mig på telefon:

070-272 352 1